Sosyal Sorumluluk

Home / Kurumsal / Sosyal Sorumluluk

1- Entegre tesis uygulamasına ek olarak firmanın sosyal boyuta verdiği önem başlatmış olduğu ilkokul çağı eğitim programlarından ve derslik yatırımlarından anlaşılmaktadır. Projemiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk kapsamında Çevre Okulu kurulumuna doğru attığımız ilk adımdır. Sosyal sorumluluk kapsamında 2010 senesinde yaklaşık 600 farklı düzey ve uyrukta öğrenciye sürdürülebilir kalkınma, temiz üretim, kaynağında ayrıştırma ve endüstriyel kirlilik konulu eğitimler verilmiştir.
Entegre atıkların geri kazanımında Türkiye’nin ilk ve tek özel girişimi olan Ekolojik Enerji çocukları çevre kirliliğine karşı bilinçlendirmek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Çevreci bir robot olan ‘Ekobot’un adını taşıyan Sanat Atölyesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara katılan öğrenciler, evlerinden getirdikleri geri dönüşümlü atıklarla “Kirlilik ve Çevre” konulu çalışmalara yapmışlardır.

2- Tuzla İstanbul’da yerleşik idari ofislerimiz eski kum ocağı daha sonra vahşi depolama alanı olarak kullanılmış bölgedir. Şu an ise peyzajı tamamlanmış, 2008-2009 yıllarında 3,000 adet ağaç, ağaççık ve çalı ile yeşillendirme yapmış olduğumuz arazidir.

3- Dekontaminasyon ünitemiz Türkiye`deki tek referans noktasıdır. Sistem radyoaktif veya herhangi bir kimyasal madde temasına maruz kalan şahıslar için özel bir yıkama sistemidir. Tesisimize radyoaktif madde kabul edilmez ve ürün kabulü sırasında kontrolleri yapılır. Ancak kaza faktörleri göz önünde bulundurularak dekontaminasyon ünitesi sisteme entegre edilmiştir. Kimyasal madde kazası sonrası oluşan yıkama suyu tesisimizde mevcut kimyasal arıtma tesisinde, radyoaktif malzeme kazası sonrası oluşan yıkama suyu Atom Enerjisi Kurumu`nun belirleyeceği yöntemle bertaraf edilir.

4- Mevcut hidrant ve yangın söndürme sistemlerimize ek olarak iki adet araç üstü köpüklü yangın söndürme sistemi yurtdışından alınmıştır. Bu sayede civar tesisler ve konutlarda olabilecek yangınlarda eğitimli kadromuz ile müdahale edebilmekteyiz.